Interessegruppen

Hvis man som organisation, forening eller kommune ikke ønsker eller har ressourcer til at indgå i ABC for mental sundhed som partner, kan man søge om at indgå i projektets interessegruppe - og dermed opnå mulighed for at arbejde med ABC for mental sundhed på den ene eller anden måde. Samtidig tilbydes man at deltage i et introduktionsmøde til rammen for ABC (møderne afholdes ca. hvert halve år) og desuden, mod betaling, at få uddannet ABC-koordinatorer ved Center for Forebyggelse i Praksis fra KL.

 

En forudsætning for at indgå i interessegruppen er, at man ønsker at arbejde med eller lader sig inspirere af ABC for mental sundhed på den ene eller anden måde. For at blive en del af interessegruppen skal man udfylde en kort motiveret ansøgning, hvor man redegør for hvilken organisation/forening/kommune, der ansøger, hvorfor man ønsker at arbejde med ABC med mental sundhed, og hvordan man planlægger at arbejde med det. Styregruppen i ABC for mental sundhed beslutter derefter, om man kan indgå i interessegruppen. Som medlem af interessegruppen forpligter man sig til at udfylde halvårlige evalueringsskemaer med erfaringer fra arbejdet med ABC for mental sundhed i sin respektive organisation. Disse rapporter vil indgå i den samlede evaluering af projektet.

 

Nedenfor er angivet en række organisationer og foreninger, der indgår i interessegruppen for ABC for mental sundhed. Skriv til os, hvis du har spørgsmål eller ønske om at blive en del af interessegruppen i ABC for mental sundhed. Se under kontakt.

 

 


Folkebevægelsen mod ensomhed

Flere end 60 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder er for første gang nogensinde gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed. Der er nemlig enighed om, at ensomhed er et problem, vi skal gøre noget ved. Vi gør det på hver vores måde – og i fællesskab i Folkebevægelsen.

 


Cykling uden alder

Cykling uden alder er på en vigtig mission: At give de ældre ret til vind i håret.

Hver eneste dag er hundredvis af frivillige piloter med til at virkeliggøre det fællesskab på hjul, som giver ældre og handicappede mulighed for at forblive en del af deres lokalsamfund, hverdagen og livet – trods manglende mobilitet. Siden begyndelsen i 2013 er over 3.600 frivillige piloter strømmet til for at cykle ture med ældre passagerer på plejehjem i hele Danmark, og der skabes hver dag nye relationer mellem personale, piloter og passagerer. På den måde styrkes fællesskabet mellem institution og civilsamfund – og mellem generationerne.

 


Mentalt Sundhedscenter

Mentalt Sundhedscenter er en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at styrke mental sundhed, og som bidrager til afstigmatisering og forebyggelse af psykisk sygdom. De formidler viden om mental sundhed og psykisk lidelse gennem kurser, workshops og temadage - samtidig med, at de er en arbejdsplads for mennesker, som har erfaring med psykisk sårbarhed og er på kanten af arbejdsmarkedet.

 


Just Human

Just Human Fonden er en non-profit fond etableret på initiativ af Chris MacDonald i april 2015. Fondens formål er at arbejde på at forbedre danskernes trivsel i forhold til en holistisk indsats, der inddrager alle de områder, der påvirker og regulerer det enkelte menneskes trivsel.

 


Tigertræning

Tigertræning er en bevægelses-metode for børn og voksne og indeholder elementer af børneyoga, familieakrobatik, kamplege og musik. Konceptet er udviklet af idræts-pædagog Lise Steffensen, og musikken til Tigertræning er skrevet, komponeret og udgivet i et samarbejde mellem Lise Steffensen og Troels Alsted. Tigertræning kan tilpasses alle aldersgrupper og legene kan bruges både i små og store grupper.

Holdet bag Tigertræning samarbejder med mange forskellige undervisere, kunstnere og musikere og er altid interesserede i henvendelser fra nye samarbejdspartnere.

 


Sundhedsambassadørerne Nyborg

Sundhedsambassadørerne i Nyborg blev etableret i 2015 og er en frivilliggruppe med det formål at fremme den fysiske, mentale og sociale sundhed og trivsel i Nyborg Kommune. Sundhedsambassadørernes arbejde fremmer sundhed og velfærd i nærmiljøet - bl.a. gennem fællesspisninger, sundhedsaktiviteter, events og med konceptet 'motionsven/mentor' for mennesker, der har brug for særlig støtte.

 


Folkevandringen

Folkevandringen flytter dig ud af hverdagens trummerum - ud i naturen, hvor man gennem spørgsmål og fællesskab kan indgå i inspirerende samtaler, mens man går.

Folkevandringen består af:

  • En 8 km afmærket rute og et Folkevandrings-kit, der leder dig og dit hold sikkert gennem skøn natur.
  • Livgivende nysgerrige samtaler med spørgsmål, der i planlagte sekvenser skaber rum for refleksion, nye tanker og nye veje fremad.
  • Et større fællesskab, som du indgår i på hold af 4 personer.