Tilmelder...

Tak for din tilmelding

Du kan til enhver tid afmelde dig igen ved at følge linket "afmeld" i nyhedsmailene.

Bøger og videnskabelige artikler


Frivilligt arbejde fordobler ens chancer for at blomstre mentalt

I denne videnskabelige artikel viser vi, at frivilligt arbejde markant øger sandsynligheden for at have bedst mulig mental sundhed. Data er fra nationale repræsentative udsnit af Danmark, Norge, Sverige og Finland

Download Frivilligt arbejde fordobler ens chancer for at blomstre mentalt  

Mod mere viden om amatørmusikken

Det er vigtigt at vise, at amatørmusik ikke kun er en hobby, men i lige så høj grad bidrager til udvikling og dannelse hos de udøvende. Derfor giver Sofie Holm Nielsen her et overblik over forskningen i amatørmusik indenfor især well-being og sundhed.

Download Mod mere viden om amatørmusikken  

Mental sundhed til alle – ABC i teori og praksis

I denne bog fortæller vi om baggrunden for og teorierne bag ABC for mental sundhed samtidig med, at vi fortæller om konkrete erfaringer, læring og praksisser, vi har hentet, siden partnerskabet blev startet op i august 2016 takket være støtte fra Nordea-fonden.

Download Mental sundhed til alle – ABC i teori og praksis  

ABC styrker den mentale sundhed i Irland

Forskning blandt borgere i Irland viser, at ABC styrker den mentale sundhed og trivsel hos målgruppen.

Download ABC styrker den mentale sundhed i Irland  

14 eksempler på ABC i Aalborg Kommune

Her finder du 14 gode eksempler på, hvordan Aalborg Kommune konkret har arbejdet, og stadig arbejder med, at sikre, fremme og forbedre børn og unges mentale trivsel.

Download 14 eksempler på ABC i Aalborg Kommune  

Måling af mental sundhed

En baggrundsrapport for spørgeskemaundersøgelsen 'Danskernes Trivsel 2016', som har fokus på at blive klogere på, hvordan vi bedst kan måle mental sundhed.

Download Måling af mental sundhed  

ABC kan beskytte mod problematisk alkoholforbrug

At gøre noget aktivt, sammen med andre omkring noget, der føles meningsfuldt, kan beskytte mod problematisk alkoholforbrug. Denne artikel understøtter det forebyggende potentiale i ABC for mental sundhed.

Download ABC kan beskytte mod problematisk alkoholforbrug  

Mental sundhed er det der gør livet værd at leve

En undersøgelse af, hvordan vi forstår mental sundhed i Danmark

Download Mental sundhed er det der gør livet værd at leve  

Aktiviteter og fællesskaber beskytter mod angst og depression

Ny forskning viser, at aktiviteter og fællesskaber beskytter imod psykisk sygdom og nedsat kognitiv funktion

Download Aktiviteter og fællesskaber beskytter mod angst og depression  

ABC for mental sundhed – fra retorik til handling

For mental sundhed – et nyt perspektiv. København: Statens Institut for Folkesundhed 2015.

Download ABC for mental sundhed – fra retorik til handling  

En kvalitativ undersøgelse af ABC-guiden

En kvalitativ forskningsundersøgelse af ABC-guiden som brugbart redskab til mental sundhedsfremme

Download En kvalitativ undersøgelse af ABC-guiden  

Evaluering af Act-Belong-Commit

Evaluering af Act-Belong-Commit i Australien

Download Evaluering af Act-Belong-Commit  

From rhetoric to action

Adapting the Act-Belong-Commit Mental Health Promotion Programme to a Danish context

Download From rhetoric to action