Bøger og videnskabelige artikler


Måling af mental sundhed

En baggrundsrapport for spørgeskemaundersøgelsen 'Danskernes Trivsel 2016', som har fokus på at blive klogere på, hvordan vi bedst kan måle mental sundhed.

Download Måling af mental sundhed  

ABC kan beskytte mod problematisk alkoholforbrug

At gøre noget aktivt, sammen med andre omkring noget, der føles meningsfuldt, kan beskytte mod problematisk alkoholforbrug. Denne artikel understøtter det forebyggende potentiale i ABC for mental sundhed.

Download ABC kan beskytte mod problematisk alkoholforbrug  

Mental sundhed er det der gør livet værd at leve

En undersøgelse af, hvordan vi forstår mental sundhed i Danmark

Download Mental sundhed er det der gør livet værd at leve  

Aktiviteter og fællesskaber beskytter mod angst og depression

Ny forskning viser, at aktiviteter og fællesskaber beskytter imod psykisk sygdom og nedsat kognitiv funktion

Download Aktiviteter og fællesskaber beskytter mod angst og depression  

ABC for mental sundhed – fra retorik til handling

For mental sundhed – et nyt perspektiv. København: Statens Institut for Folkesundhed 2015.

Download ABC for mental sundhed – fra retorik til handling  

En kvalitativ undersøgelse af ABC-guiden

En kvalitativ forskningsundersøgelse af ABC-guiden som brugbart redskab til mental sundhedsfremme

Download En kvalitativ undersøgelse af ABC-guiden  

Evaluering af Act-Belong-Commit

Evaluering af Act-Belong-Commit i Australien

Download Evaluering af Act-Belong-Commit  

From rhetoric to action

Adapting the Act-Belong-Commit Mental Health Promotion Programme to a Danish context

Download From rhetoric to action