Hensigtserklæring for partnerskabet

Formålet med denne hensigtserklæring er at definere roller og afklare forventninger for de involverede parter i ABC for mental sundhed i perioden 2016-2018.

Download Hensigtserklæring for partnerskabet