AKTIVITETER OG FÆLLESSKABER BESKYTTER MOD ANGST OG DEPRESSION

”Gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt” – sådan lyder mantraet i ABC for mental sundhed. Ny forskning understreger, at disse principper ikke alene fremmer mental sundhed, de beskytter også mod psykisk sygdom og nedsat kognitiv funktion.

 

Forskerne bag undersøgelsen har fulgt mere end 6.000 personer i Irland. Deltagerne var tilfældigt udvalgte borgere på 50 år og derover, og de blev interviewet to gange. Første gang blev de bl.a. spurgt om deres sociale netværk og deltagelse i aktiviteter som fx havearbejde, besøg hos venner og familie samt frivilligt arbejde. To år senere blev de spurgt om symptomer på angst og depression, og deres kognitive funktion (bl.a. hukommelse og koncentration) blev testet. Når forskerne gjorde data op, fandt de, at jo flere aktiviteter, deltagerne havde deltaget i, og jo bedre deres sociale netværk var, jo lavere var deres risiko for at have udviklet angst- eller depressionssymptomer, og jo lavere var deres risiko for at have nedsat kognitiv funktion.

 

”Sundhed og adfærd er påvirket af de sammenhænge, vi indgår i, og derfor er et fokus på det enkelte individ alt for snævert. Studiet bekræfter, at netværk og fællesskaber ikke alene mindsker risikoen for psykisk sygdom, det fremmer også den mentale sundhed for alle”, siger Vibeke Koushede, der er seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed og ekspert i mental sundhedsfremme. Hun fortsætter:

 

”ABC for mental sundhed har tre konkrete anvisninger: Gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt. Og studiet bekræfter, at vi ved at rette os efter de tre enkle budskaber kan øge vores mentale sundhed”.

 

Den irske undersøgelse viste også, at hvis man havde deltaget i én aktivitet, var risikoen for at udvikle depression 13 % lavere to år efter, risikoen for angst var 10 % lavere, og risikoen for dårlig kognitiv funktion var nedsat 23 %. Risikoen mindskedes yderligere for hver ekstra aktivitet, deltagerne havde engageret sig i. Samme mønster gjorde sig gældende, når man så på deltagernes sociale netværk. De personer, der havde mange og hyppige sociale kontakter havde op til 85 % lavere risiko for dårlig kognitiv funktion sammenlignet med dem, der havde et meget lille socialt netværk. Tilsvarende var der en ca. 60 % lavere risiko for angst og depression blandt dem, der havde et godt socialt netværk sammenlignet med personer med et meget lille netværk. Risikoen var også mindre for dem, der havde et mindre udbygget socialt netværk sammenlignet med dem uden eller med et meget lille netværk.

 

 

 

”Studiet viser, at der er en slags dosis-respons effekt - jo flere aktiviteter og jo bedre ens sociale netværk er, jo bedre bliver ens mentale sundhed. Der er mange forskellige måder og niveauer, vi kan handle på. Fx ved at gøre noget for andre, være med i en madklub, læse en bog, spille et spil med børnene, gå en tur, give tid til ro og fordybelse eller være en del af den lokale idrætsforening. Det handler om at finde ud af, hvad der giver livet mening, glæde og værdi”, afslutter Vibeke Koushede.

 

Kilde: Ziggi Ivan Santini, Ai Koyanagib, Stefanos Tyrovolas, Josep Maria Haro, Robert J Donovan, Line Nielsen, Vibeke Koushede:

 

"The protective properties of Act-Belong-Commit indicators against incident depression, anxiety, and cognitive impairment among older Irish adults: Findings from a prospective community-based study". Experimental Gerontology 2017; 91:79-87.

 

Artiklen kan læses her