BAGGRUNDEN FOR ABC FOR MENTAL SUNDHED

 

ABC for mental sundhed er den første forskningsbaserede mental sundhedsfremme indsats, der retter sig mod hele befolkningen. Indsatsen går ud på at gøre befolkningen opmærksom på, hvad man selv kan gøre for at fremme egen og andres mentale sundhed. Samtidig har ABC for mental sundhed et stærkt fokus på at skabe de bedste rammer og betingelser for danskernes trivsel.

 

I Danmark har vi i forbindelse med mental sundhed primært fokuseret på behandling og målrettet forebyggelse. Imidlertid peger både nationale og internationale eksperter på, at hvis vi skal gøre os håb om at forbedre den mentale sundhed samt at knække kurven med det stigende antal psykiske lidelser, er vi på samfundsniveau nødt til at investere i og prioritere mental sundhedsfremme – ved siden af forebyggelse og behandling. Trods disse anbefalinger, samt at mental sundhed i 2014 for første gang indgik i regeringens mål for folkesundhed, er det i mange år stort set kun blevet ved retorikken. Og det vil ABC for mental sundhed lave om på.

 

At have det godt, trives og fungere i hverdagen – kort sagt at være mentalt sund – er mindst lige så vigtigt som at være fysisk sund, da det fremmer livskvaliteten og fx modvirker depression og angst.

 

 

I 2020 forventes psykiske lidelser at udgøre den største sygdomsbyrde på verdensplan, så der er grund til at fokusere på og arbejde med mental sundhedsfremme i Danmark – og det er visionen bag ABC for mental sundhed. I stedet for at fokusere på risikofaktorer og det, der gør os syge, fokuserer indsatsen på, hvad der gør og holder os sunde og raske.

 

Gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt – mental sundhed er noget, vi skaber sammen.

 

Læs mere om baggrunden for indsatsen her.