Frivilligt arbejde fordobler ens chancer for optimal mental sundhed

 

Er man engageret i frivilligt arbejde, har man dobbelt så stor chance for at have det så godt mentalt som overhovedet muligt. Det viser nyt studie blandt 14.000 skandinaver foretaget af forskningsgruppen i ABC for mental sundhed.

 

De timer, man lægger i frivilligt arbejde, kommer godt igen. I hvert fald på den mentale konto. Et nyt, omfattende studie viser, at personer, der arbejder frivilligt, fx som spejderleder, fodboldtræner eller besøgsven, har dobbelt så stor sandsynlighed for at have så god mental sundhed, som man kan have.

 

Studiet er foretaget af forskningsgruppen fra ABC for mental sundhed ved Statens Institut for Folkesundhed, blandt mere end 14.000 personer i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

 

Studiet viser, at de af deltagerne, der mindst én gang om ugen er engageret i frivilligt arbejde, har dobbelt så stor sandsynlighed for at have det, som forskerne kalder blomstrende mental sundhed, i forhold til dem, der ikke er frivillige. Det vil sige det højeste niveau af positive følelser, velvære og sociale funktioner, såsom hvordan man fungerer i hverdagen og i samspil med andre.

 

At gøre noget aktivt og meningsfuldt sammen med andre

”Den sammenhæng vi ser mellem frivillighed og mental sundhed ligger i klar tråd med ABC for mental sundhed, som arbejder med tre enkle budskaber, vi fra forskning ved har betydning for mental sundhed: Gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt. Og det rimer på frivillighed, der bygger på at gøre noget aktivt sammen med andre – og ikke mindst kan det bidrage til en følelse af meningsfuldhed, når man engagerer sig i en sag eller gør noget for andre”, fortæller Vibeke Koushede, der er projektchef på ABC for mental sundhed og seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed.

 

”Derudover får man som frivillig ofte mulighed for at få nye sociale relationer og indgå i fællesskaber. Og vi ved, at vores sociale netværk har afgørende betydning for, hvordan vi trives. Og så betyder frivilligt arbejde ofte, at man lærer nye ting og tilegner sig nye kompetencer – og det kan styrke ens selvværd og opfattelse af, hvad man kan bidrage med,” forklarer hun.

 

Resultatet fra undersøgelsen gælder uanset de frivilliges alder, sociale og økonomiske baggrund, helbred og eventuelle funktionsnedsættelser. Og det tyder på, at der er en sammenhæng mellem frivilligt arbejde og blomstrende mental sundhed – uanset hvem man er, hvor man kommer fra, og hvor meget overskud, man har i hverdagen.

 

Lidt har også ret

Hvor det primære resultat i studiet er, at frivilligt arbejde mindst én gang om ugen er sammenhængende med blomstrende mental sundhed, peger delanalyser i studiet på, at der også er sammenhæng mellem en mindre frekvens af frivilligt arbejde og blomstrende mental sundhed. Det kan betyde, at den indstilling til livet og til at hjælpe og bidrage, som frivillige ofte har, er vigtigere end hvor ofte, man arbejder frivilligt.

 

 

Undersøgelsen trækker på data fra tidligere befolkningsundersøgelser, hvor man har spurgt til både frivilligt arbejde og blomstrende mental sundhed. En lignende undersøgelse, baseret på danske data fra 2016, også fra Statens Institut for Folkesundhed, er nået frem til samme konklusion. Undersøgelsen er endnu ikke publiceret.  

 

 

Vil du være frivillig?

ABC for mental sundhed er et partnerskab bestående af organisationer, foreninger og kommuner fra hele landet – ledet af Statens Institut for Folkesundhed og støttet af Nordea-fonden.

 

Hvis du har lyst til at arbejde som frivillig, er der masser af muligheder. Her kan du læse om, hvordan du kan blive frivillig hos nogle af organisationerne i ABC for mental sundhed:

 

Bliv frivillig hos DGI

Bliv frivillig hos Røde Kors Hovedstaden

Bliv frivillig hos Det Danske Spejderkorps

Bliv frivillig hos Hjerteforeningen

Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark

 

 

Find hele studiet her

 

Kontakt

Kampagnechef Lars Hübertz, 29 29 12 11 eller lh@psykiatrifonden.dk