MENTAL SUNDHED ER DET DER GØR LIVET VÆRD AT LEVE

 

Hvad forstår vi ved mental sundhed, og hvad forbinder vi med at være og holde os mentalt sunde? For at blive klogere på det har Statens Institut for Folkesundhed lavet en undersøgelse blandt almene danskere om deres forståelser af mental sundhed.

 

‘Mental sundhed er alt det, der gør livet værd at leve’

Sådan lyder titlen på undersøgelsen, som bygger på en række fokusgruppeinterviews med personer fra forskellige regioner i Danmark. Efter fokusgruppeinterviewene blev deltagerne desuden bedt om at sende billeder, der for dem illustrerede mental sundhed.

 

Mental sundhed blev blandt deltagerne forbundet med at have det godt med sig selv og sit liv, at fungere godt i sin dagligdag i samspil med andre, at kunne udfolde sine evner samt at føle, man bidrager med noget.

 

Aktiviteter, fællesskaber og meningsfuldhed

To overordnede og sammenhængende forståelser af mental sundhed gik igen: Mental sundhed som en sindstilstand (balance og positiv energi) og mental sundhed som en relation (sociale relationer til venner og familie samt relationer til kæledyr, steder og fritidsinteresser). Det at holde sig aktiv, at være en del af fællesskabet og at engagere sig i noget blev også betragtet som afgørende for vores mental sundhed. 

 

Desuden blev natur og ro fremhævet som kilder til at bevare og styrke den mentale sundhed.

 

 

Samlet set var deltagernes forståelser af mental sundhed, og hvad man kan gøre for at holde sig mentalt sund, i overensstemmelse med de tre budskaber i indsatsen ABC for mental sundhed: Gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt.

 

Læs hele undersøgelsen her

 

Forfattere: Line Nielsen, Betina Bang Sørensen, Robert J. Donovan, Tine Tjørnhøj-Thomsen og Vibeke Koushede