Millioner til kamp for den mentale sundhed

 

Med 20 millioner kroner i ryggen fra Nordea-fonden vil partnerskabet ABC for mental sundhed gå forrest for at vende den negative udvikling i danskernes mentale sundhed.

Andelen af danskere, der har dårligt mentalt helbred, er på bare syv år steget med 32 %, dvs. fra 10 % i 2010 til 13,2 % i 2017, og det anslås, at halvdelen af alle personer i OECD-landene vil få psykisk sygdom i løbet af deres levetid. Derfor har Nordea-fonden netop støttet partnerskabet ABC for mental sundhed, der arbejder på at finde løsninger, der kan ændre på dette, med 20 millioner kroner.

ABC for mental sundhed har som de første introduceret en mental sundhedsfremmeindsats til hele den danske befolkning. Partnerskabet udvikler og driver indsatser og aktiviteter, der går på tværs af kommuner og civilsamfund, og hvor der sideløbende forskes i, hvad der virker bedst. For skal danskernes mentale sundhed forbedres, er der brug for en tilgang, der rækker ud over sundhedsvæsnet, ind i civilsamfundet og ud til det enkelte individ.

”Der er brug for en ny måde at arbejde på, hvis vi skal bremse den negative udvikling, hvor stadigt flere rammes af psykisk sygdom. Vi sætter ind for sent og forsøger at reparere, når skaden er sket, og folk er blevet syge. Sideløbende med, at vi behandler dem, der er blevet syge, er vi nødt til at gøre noget for dem, der er raske, så vi sikrer, at færre af dem også bliver syge. Fra forskningen ved vi, at det at gøre noget aktivt, noget sammen og noget, der opleves som meningsfuldt, giver god mental sundhed, så det vil vi have flere til at få øjnene op for”, siger Vibeke Koushede, der er initiativtager til ABC for mental sundhed og seniorforsker hos Statens Institut for Folkesundhed.

Partnerskabet ABC for mental sundhed blev i sin nuværende form etableret med støtte fra Nordea-fonden i 2016. Arbejdet har foreløbig vist, at man i ABC for mental sundheds arbejdsramme har etableret et fælles sprog, der går på tværs af forskere, kommuner og organisationer:

”Ansvaret for at behandle os, når vi bliver syge, er placeret i sundhedsvæsenet. Men skal vi sikre, at flere trives og har det godt, og dermed at færre bliver syge, så skal vi træne alle i, at mental sundhedsfremme er et fælles ansvar, og at vi skal arbejde sammen og på tværs. Derfor hiver ABC for mental sundhed fat i organisationer, der ikke har som kerneopgave at arbejde med mental sundhed, men som skal med ombord, fordi den mentale sundhed opstår, hvor de opererer - der hvor livet leves og i vores hverdag”, siger Vibeke Koushede.

 

Enkle anvisninger giver bedre mental sundhed

Dårlig mental sundhed gør, at man ikke har overskud og evne til at håndtere dagligdagen socialt og arbejdsmæssigt. Man taler ofte om tre stadier af mental sundhed – høj, moderat og dårlig. Udenlandske undersøgelser viser, at gruppen med dårlig mental sundhed har næsten 6 gange højere risiko for at udvikle depression end dem med høj mental sundhed, og gruppen med moderat mental sundhed har omkring 3 gange øget risiko i forhold til dem med høj mental sundhed.

ABC for mental sundhed arbejder ud fra tre enkle anvisninger, forskningen har vist er fremmende for folks mentale sundhed: Gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt. Disse tre anvisninger skal fortsat udbredes blandt befolkningen, dels gennem aktiviteter og kampagneindsatser og dels gennem strukturelle tiltag. Kommuner og aktører, som fx DGI og Det Danske Spejderkorps, arbejder bevidst med en ekstra dimension i deres arbejde, fx ved at uddanne ansatte og frivillige i, hvad der skaber bedre mental sundhed med udgangspunkt i ABC for mental sundheds arbejdsramme.

Om baggrunden for at fortsætte støtten siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv:

”Mental sundhed er at være i balance med sig selv og sine omgivelser. Forskning viser også, at det er en forudsætning for et godt liv. Det kræver, at flere individer, kommuner, organisationer mv. er bevidste om begrebet mental sundhed og kender til de initiativer, som fremmer mental sundhed. Den bevægelse finder Nordea-fonden vigtig at understøtte og håber, at den vil sætte positive, varige aftryk for de mange mennesker, som partnerskabet ABC rækker ud til”.

 

 

 

Foreninger, forskere og kommuner går sammen
ABC for mental sundhed gennemføres i skrivende stund af en partnerskabskreds bestående af Statens Institut for Folkesundhed, Psykiatrifonden, Det Danske Spejderkorps, DGI, Røde Kors Hovedstaden, Sund By Netværket, Center for Forebyggelse i Praksis, Dansk Oplysnings Forbund, Hjerteforeningen og Dansk Almennyttigt Boligselskab samt kommunerne Aalborg, Odense, Slagelse, Gribskov, Læsø, Jammerbugt, Frederiksberg og Aarhus. Dertil kommer en lang række kommuner og foreninger, der tiltræder partnerskabet inden for de kommende par måneder.

 

Eksempler på virkningsfulde tilgange fra projektets første to år

ABC for mental sundhed giver et fælles afsæt for arbejdet med mental sundhed, men måden, det er grebet an, har været forskellig fra partner til partner. Aalborg Kommune har fx forankret og udbredt arbejdet med ABC for mental sundheds arbejdsramme på tværs af centre og sekretariater internt i kommunen, hvilket har udmøntet sig i mindst 595 indsatser ud fra ABC-metoden. I Frederiksberg Kommune har man i højere grad rettet arbejdet ud mod lokale foreninger og ildsjæle i kommunen, hvilket bl.a. er kommet til udtryk i forbindelse med Stella Polaris og Fællesskabsfestivallen, hvor frivillige og foreninger har arbejdet ud fra tankesættet bag ABC for mental sundhed.

Et mål med ABC for mental sundhed er at få flere kommuner til at arbejde ud fra tilsvarende tilgange, så vejen til mental sundhed bliver italesat og vist for borgerne i praksis.

Eksempler på arbejdet med ABC for mental sundhed på tværs af partnerskabet kan læses i bogen ’Mental sundhed til alle – ABC i teori og praksis’ v. Vibeke Koushede

http://abcmentalsundhed.dk/media/1374/abc-bog_final_spreads_low-med-forside.pdf

og kan opleves i forbindelse med ABC for mental sundheds konference ”Hvordan fremmer vi danskernes trivsel?” onsdag den 5. september Vingstedcentret i Vejle Ådal.

 

For yderligere information:

Psykiatrifonden: Kampagnechef Lars Hübertz, 29 29 12 11 eller lh@psykiatrifonden.dk

Nordea-fonden: Kommunikationschef Tine Wickers, 4070 3784 eller tw@nordeafonden.dk