Nyt studie: Aktiviteter og fællesskaber giver højere mental sundhed

 

Personer, der gør noget aktivt, meningsfuldt og gør det sammen med andre, har op til fire gange så høj sandsynlighed for at have høj mental sundhed. Det viser et nyt studie blandt 3.500 danskere, der som det første kortlægger danskernes mentale sundhed. Resultaterne viser derved, at den mentale sundhed kan trænes og styrkes akkurat som vores fysiske sundhed.

 

Mental sundhed er noget, vi skaber sammen, og der er god grund til at engagere sig i aktive fællesskaber. For sandsynligheden for at have god mental sundhed stiger, jo mere aktiv man er, jo oftere man engagerer sig i aktiviteter og fællesskaber, og jo oftere man gør noget for andre.

Det viser delresultater fra Statens Institut for Folkesundheds spørgeskemaundersøgelse Danskernes Trivsel, som indsatsen ABC for mental sundhed står bag.

Undersøgelsen er nedbrudt i spørgsmål, der vedrører det at gøre noget aktivt, noget sammen og noget meningsfuldt. Hvis man fx er en del af en forening, gruppe eller organisation og er aktiv ugentligt i denne, så er der ca. 75 % større sandsynlighed for, at man har høj mental sundhed sammenlignet med, hvis man ikke er en del af en forening, gruppe eller organisation.

 

 

 

Der er to-tre gange så stor sandsynlighed for høj mental sundhed, hvis man er involveret i noget, der udfordrer en, arbejder for en mærkesag, arbejder frivilligt eller hjælper nogen på anden vis.

Vibeke Koushede, der er seniorforsker og ekspert i mental sundhedsfremme hos Statens Institut for Folkesundhed er opløftet over resultaterne:

"Det er dejligt at kunne offentliggøre resultater af en undersøgelse, der for en gangs skyld har så positivt et budskab: Vejen til mental sundhed banes ved at gøre de ting, der for den enkelte giver glæde og indhold i livet, og ved at være noget for hinanden. Positive fællesskaber og aktiviteter øger i markant grad vores mentale sundhed og mindsker samtidig risikoen for social isolation og ensomhed – og så er gode sociale netværk beskyttende mod stress, angst og depression".

 

Hjælp vennerne, familien eller din kollega - og få det godt

Det kan godt betale sig at være hjælpsom og stå klar, når familiemedlemmet, kollegaen eller naboen har brug for hjælp.

Hjælper man andre én eller to gange om måneden, er der 40 % større sandsynlighed for, at man har høj mental sundhed sammenlignet med, hvis man ikke gør. Hjælper man andre mindst én gang om ugen, er der næsten dobbelt så stor (90 % større) sandsynlighed for høj mental sundhed.

ABC for mental sundhed arbejder for at skabe de rette rammer og bedste betingelser for at holde danskerne mentalt sunde, og her er en vigtig faktor altså at hjælpe andre.

Der er mange måder, hvorpå vi kan hjælpe andre. Og lidt har også ret! Altså, man behøver ikke flytte for vennerne hver weekend eller regelmæssig gøre rent for andre for at have det godt. Det kan være mindre ting såsom at tage posten med op til naboen eller tage en snak med et familiemedlem, der har brug for det.