Sociale fællesskaber og lavere dødelighed

 

En dansk undersøgelse blandt de 21.604 deltagere i Region Midts sundhedsprofilundersøgelse i 2006 viser, at dødeligheden er lavere blandt både mænd og kvinder, der indgår i meningsfulde sociale fællesskaber.

I undersøgelsen blev deltagerne bl.a. spurgt, om de havde en partner, hvor ofte de var i kontakt med venner, bekendte og familie samt deltagelse i sociale og religiøse aktiviteter, sport, fritidsaktiviteter, frivilligt arbejde etc. I 2013 blev det opgjort, hvor mange deltagere, der var døde i de mellemliggende år, og disse tal blev koblet til graden af sociale fællesskaber, som deltagerne var en del af i 2006.

Opgørelsen viste, at blandt de mænd, der indgik i færreste sociale fællesskaber, var 11 % døde, mens det var tilfældet for 5,4 % af de mænd, der havde den største grad af socialt fællesskab med andre. De tilsvarende tal for kvinder var 9,6 % og 3,9 %. Når man undersøger de forskellige former for sociale fællesskaber, var der en ca. dobbelt så stor dødelighed blandt personer, der ikke deltog i sociale aktiviteter som fx frivilligt arbejde, sport og fritidsaktiviteter sammenlignet med dem, der havde den højeste grad af disse sociale fællesskaber.

Blandt begge køn var den (sociale) enkeltfaktor, der betød mest for dødeligheden, hvorvidt man havde en partner eller ej. Men meget tyder på, at deltagelse i forpligtende sociale fællesskaber med andre har en positiv indflydelse på livslængden.

 

 

 

Kilde: Laugesen K et al: ” Social isolation and all-cause mortality: a population-based cohort study in Denmark”. Scientific Reports 2018; 8: 4731.