STADIER AF MENTAL SUNDHED

At have det godt, trives og fungere i hverdagen – kort sagt at være mentalt sund – er mindst lige så vigtigt som at være fysisk sund, da det fremmer livskvaliteten og fx modvirker depression og angst.

 

Man kan groft sagt tale om tre stadier af mental sundhed – høj, moderat og dårlig:

 

 

Udenlandske undersøgelser viser, at gruppen med dårlig mental sundhed har næsten 6 gange højere risiko for at udvikle depression end dem med høj mental sundhed, og gruppen med moderat mental sundhed har omkring 3 gange øget risiko i forhold til dem med høj mental sundhed. Men den gode nyhed er, at den mentale sundhed kan trænes og styrkes akkurat som vores fysiske sundhed.

 

I ABC for mental sundhed betragter vi mental sundhed som en kontinuerlig proces i livet, der foregår i samspil med omgivelserne. Vi kan således alle opleve perioder med bedre eller dårligere mental sundhed, alt efter hvad vi kommer ud for, og hvilke ressourcer, vi har til rådighed. Mental sundhed er altså ikke en statisk tilstand, men skal plejes og vedligeholdes.

 

 

Gennem aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed kan vi forbedre og styrke vores mentale sundhed. Det er afgørende for vores trivsel, og der er mange forskellige måder og niveauer, vi kan handle på. Fx ved at gøre noget for andre, være med i en madklub, læse en bog, gå på aftenskole, spille et spil med børnene, gå en tur, give tid til ro og fordybelse eller være en del af den lokale idrætsforening. Det handler om at finde ud af, hvad der giver livet mening, glæde og værdi.