Vi kan holde raske mennesker raske

 

Over 60 deltagere fra folkeoplysende organisationer og fra kommuner blev inspireret af hinanden og af faglige oplæg. Alle var enige om, at kommuner og folkeoplysning skal samarbejde mere om sundhed og trivsel. Men folkeoplyserne fik også en borgmester-opsang: I må selv komme på banen og gøre opmærksom på, at I gerne vil være med.

5. december 2018, af Martin Saager Lorenzen

 

Den 4. december afholdt ABC-partner DOF, Daghøjskoleforeningen og DFS sundhedskonference i Vejle. Det var kulminationen på et længere forløb hos DFS, som har sat fokus på folkeoplysningens lokale, sundhedsfremmende potentiale. Det kræver brobygning mellem forening og kommune, og et øje for de værdier man kan finde i fællesskabet.

Positivt fællesskab
”I gamle dage var billedet på aftenskolen, at der sad en masse mennesker om et bord med en Madam Blå i midten. Den symboliserer nemlig også at pausen er vigtig. Det er der, man møder hinanden,” fortalte Lisbeth Lunding fra Dansk Oplysnings Forbund, omkring fællesskabet i aftenskolen og uddybede: ”Aftenskolerne er der, hvor man bliver klog af lyst. Selvom det er unikt, kan vi også meget mere end det. Vi kan holde raske mennesker raske. Vi kan forebygge.” Denne fastholdelse i et positivt fællesskab med den trivsel. der medfølger, var omdrejningspunktet i tirsdagens konference i Vejle.


Dagens tema, ”Sundhed, trivsel og folkeoplysning i kommunerne”, tiltrak en skare af repræsentanter, som hver især har erfaring med sundhedsfremmende initiativer – både i, og udenfor, folkeoplysningen. Og selvom emnet er kendt, var der plads til gode nyheder, nye indblik og lejlighed til både grin og diskussion. 


”Vi har gjort det her i mange år, så det er rart at få sat i ramme. Det er meget inspirerende.” sagde Merethe Raun Poulsen fra Blindes Oplysnings Forbund i Århus. Det er nemlig blandt folkeoplysningens kerneydelser at kunne hjælpe, bestyrke og løfte – og det er, i høj grad, en sundhedsfremmende indsats.

 

En spændende kobling
En række oplægsholdere, heriblandt DFS’ Celia Skaarup, Vibeke Koushede, seniorforsker hos ABC for Mental Sundhed, og Arnhild Lauveng, norsk Ph.d. fra Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, fortalte om forskellige forskningsfelter i folkeoplysningens betydning og potentiale for psykisk og fysisk trivsel. Efter workshoparbejde afsluttede Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg-Midtfyn kommune, og Bettina Bisp Jensen fra Aalborg kommune konferencen med en temasession om det politiske perspektiv på samarbejder med kommunen. 

 

”Mental sundhed er et spektrum vi bevæger os på, og vi kan styrke den ved meningsfuld, fælles og fysisk aktivitet,” sagde Vibeke Koushede fra ABC for Mental Sundhed i sit oplæg.

 

En intens og positiv dag med et bredt spektrum af forskellige erfaringer og udgangspunkter, der gav anledning til både debat og eftertanke.

”Det var en spændende dag, og spændende at se koblingen mellem folkeoplysning og sundhed. Og en god mulighed for at få udbygget sit netværk i forhold til de konkrete muligheder der tilbydes,” sagde Casper Rasmussen, der er chefkonsulent i Kultur og Fritid i Vejen Kommune efter konferencen.
 ”Det er et utrolig vigtigt emne, og godt at få sat fokus på det fra forskellige vinkler.” forklarede han og fortalte, hvordan Vejen kommune har en konsulent ansat, som arbejder med at skabe og udvikle samarbejder med lokale organisationer. Det er nemlig ikke altid lige let.

Vi vil gerne være med
I sin afslutning fortalte Hans Stavnsager, hvordan kommunerne håber på, at folkeoplysningen sætter sig med ved forhandlingsbordet. Disse organisationer har nemlig en hel del at byde på.
”Når vi holder borgermøder, er det vigtigt at man dukker op, og siger: ’vi vil gerne være med’. Det oplever vi desværre ikke rigtig i min kommune - og så kommer man ikke med, når vi skal finde fælles løsninger på fælles problemer.”, siger Hans Stavnsager


Hvis du søger mere information om hvordan du som folkeoplyser eller kommunerepræsentant kan være med til at skabe frugtbare sundhedssamarbejder, kan du snart finde mere information i et nyt idékatalog, hvor DFS har samlet 10 gode eksempler på sundhedsfremmende samarbejder mellem folkeoplysning, kommuner og andre, oplagte aktører.